Lastensuojelu on yhteinen asiamme

Talojemme kasvatustyö lähtee lapsen ja perheen kunnioittamisesta. Vahvuutenamme ovat koulutusten tuomat monipuoliset välineet ja tietotaito joiden avulla arvioimme lasta ja hänen tarpeitaan, mutta myös perheitä ja heidän voimavarojaan tukea lasta/nuorta sijoituksen aikana. Työyhteisömme työskentelyssä erityisiä vahvuuksia ovat vankka tiimityö, perustehtävään sitoutuminen ja yhteen hiileen puhaltaminen. Käytössämme on säännöllinen ja kattava viestintä- ja palaverikäytäntö, keskustelemme asioista ja huolehdimme hyvästä tiedonkulusta. Henkilökunta on ehdottomasti suurin vahvuutemme, vaihtuvuutta on vähän ja ihmiset ovat sitoutuneet työhönsä vahvasti.

Tiimit ovat rakenteeltaan moniammatillisia, näin ollen meiltä löytyy monenlaista osaamista. Henkilökunnastamme löytyy perhetyön ammattilaisia ja koko työyhteisöltä vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta lastensuojelusta ja psykiatriselta puolelta. Molemmissa taloissa työskentelee oma psykiatrinen sairaanhoitaja.  Joukossamme on myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja.

Talomme toimitusjohtaja on kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti (opinnoista on lopputyö tekemättä). Arkityöskentelyssä hän pystyy myös arvioimaan ja puuttumaan lasten vakaviin käyttäytymisongelmiin, käyttäytymisanalyytikon koulutuksella ja sieltä tulleilla erinomaisilla menetelmillä. Kykenemme arvioimaan lasten/nuorten psyykkistä hyvinvointia, vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin ja tarvittaessa muodostamaan jokaiselle sopivan hoito-/tukiverkoston.

Talomme tekevät suunnitelmallista ja ammatillista lastensuojelutyötä. Olemme aikuisina läsnä, kuunnellen ja ohjaten lasta/nuorta hänen elämässään eteenpäin. Meille on tärkeää pysyä ajan tasalla lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupunkien ja kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa ja koulutamme henkilökuntaa vallitsevan tarpeen mukaan.

Nastolan yksikkö

Lammin yksikkö

Nastolan yksikössä työskentelee tällä hetkellä:

  • Toimitusjohtaja: sosionomi AMK, käyttäytymisanalyytikko ja psykoterapeutti
  • Ohjaajat: psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomeja ja lähihoitajia
  • Lisäksi meillä on muutama vakituinen sijainen.

Lammin yksikössä työskentelee tällä hetkellä:

  • Toiminnanjohtaja: sosionomi AMK
  • Ohjaajat: psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomeja ja lähihoitajia
  • Lisäksi meillä on muutama vakituinen sijainen

Talomme tekevät suunnitelmallista ja ammatillista työtä lastensuojelun hyväksi. Olemme aikuisina läsnä, kuunnellen ja ohjaten lapsia ja nuoria heidän elämässään eteenpäin. Tutustu toiminta-ajatukseemme lähemmin!